ความหมายความรักกับเพลง "I will"

ความหมายความรักกับเพลง "I will"

บอร์ด ความรัก,ความหมายความรักกับเพลง ประสบการณ์ช.. แปลโดย plans001234i will ผมจะ.....(อะไรบ้าง)Who knows how long I've loved you You know I love you still ใครจะรู้ว่าบ้างว่าผมรักคุณมานานแค่ไหน แต่คุณก็รู้ว่าผมยังคงรักคุณเสมอ Will I wait a lonely lifetime If you want me to I will จะให้ผมรอคอยคุณตลอดชีวิต หากคุณต้องการอย่างนั้น ผมก็จะรอAnd if I ever saw you I didn't catch your name และหากผมเคยเห็นคุณ และไม่ทราบชื่อคุณ But it never really mattered มันก็ไม่สำคัญI will always feel the same ผมจะยังคงรักอยู่ตลอดเวลาเสมอ Love you forever, and forever รักคุณตลอดกาลและตลอดไป Love you with all my heart รักคุณหมดทั้งใจLove you whenever we're together Love you when we're apart ยังรักคุณแม้อยู่ด้วยกันหรือแม้ห่างกัน ก็ตาม And when at last I find you Your song will fill the air และที่สุดท้าย ที่ผมได้พบกับคุณผมอยากให้บทเพลงของคุณเติมเต็มบรรยากาศนี้ Sing it loud so I can hear you Make it easy to be near you ร้องออกมาดังๆ เผื่อว่าผมจะได้ยินเสียงคุณ มันช่วยทำให้ผมได้เข้าใกล้คุณง่ายมากขึ้นFor the things you do endear you to me OH, you know I will I will สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ ก็ยังเป็นที่รักของผมคุณจงรู้ไว้ว่าผมจะรอคุณ ผมจะรอ....